E-book EFEKTÍVNE PODNIKANIE Vám pomôže …

 • dosiahnuť  väčší zisk,
 • získať čas na kľúčové projekty,
 • zmeniť zamestnancov na angažovaných,
 • zvýšiť hodnotu firmy,
 • mať viac času na rodinu. 

E-book EFEKTÍVNE PODNIKANIE s návodom

 • Pre malé a stredné firmy (do 50 zamestnancov)
 • Praktické tipy z ôsmych oblastí.
 • Jednoduché príklady na pochopenie.
 • Vybrané kľúčové odporúčania.

Workshop Efektívne podnikanie


Služba Workshop 02
 • Workshop je určený všetkým, ktorí chcú zefektívniť svoju firmu.
 • Témy budú prispôsobené oblastiam (podľa služby KOMPAS), ktoré sú pre vás kritické.
 • Rozpracovanie minimálne jednej, maximálne troch konkrétnych úloh.
 • Rozsah 2 – 4 hodiny podľa veľkosti vašej firmy. 
 • V prípade vypracovania Cvičebnice, ktorá je súčasťou bezplatného e-booku sa bude možné mať efektívnejšiu prípravu na Workshop.
 • Získate skúsenosti ako zefektívňovať procesy a postupy vo svojej firme.

Konzultácie a poradenstvo


Konzultácia, poradenstvo, mentoring alebo koučing je rýchlou a efektívnou cestou ako vyriešiť akútny problém vo firme. Proaktívne prichádzame s inovatívnymi nápadmi a pomáhame pri nastavovaní procesov a zefektívnení podnikania.


Určíme najslabšie miesta vo firme, ktoré ihneď riešime, aby ste mali okamžitý profit z našich služieb. Extra tržby alebo ušetrené náklady môžete znova použiť na ďalšie zefektívňovanie vášho podnikania. Naša skúsenosť je, že aj keď firmy disponujú „zlatou žilou“ v podnikaní, tak nevyužívajú jej potenciál v plnom rozsahu. Budeme radi, keď nám dovolíte, aby sme vám zvýšili tržby, zefektívnili procesy a ušetrili nielen náklady, ale aj váš čas.

Služba Konzultácie 01

Kompas Efektívne podnikanie


Služba Kompas 3

Predstavenie služby KOMPAS (audit s implementáciou opatrení)

 • Jednoduchý audit vašej spoločnosti, ktorý vám prinesie obraz o jej „zdraví“.
 • Služba je orientovaná na praktické rady, ktoré sú ľahko aplikovateľné a prinesú okamžitý výsledok.
 • Zistíte ako zefektívniť vašu spoločnosť (napr. ako zvýšiť tržby, zjednodušiť činnosti alebo ušetriť náklady).
 • Pohľad z vonku vám pomôže uvedomiť si zaužívané, ale neefektívne postupy, ktoré sa oplatí zmeniť.

Cieľová skupina

 • Rastúce firmy, ktoré potrebujú prispôsobiť procesy a postupy aktuálnej veľkosti firmy.
 • Spoločnosti s potrebou rýchlej reakcie na nové prostredie alebo konkurenciu.
 • Majitelia firiem, ktorí plánujú dosiahnuť väčší zisk a mať viac voľného času.
 • Malé a stredné firmy (do 50 zamestnancov).

Ukážka kompasu

Stratégia, plánovanie a ciele75%
Organizačná štruktúra a riadenie70%
Obchod50%
Marketing40%
Zákazníci100%
Financie a kontroling60%
Produkty a cenotvorba60%
IT systémy a procesy70%

Rozsah služby Kompas

KOMPAS MINI

 • Vyhodnotenie dotazníka
 • Graf vo forme kompasu

KOMPAS BASIC

 • Vyhodnotenie dotazníka
 • Graf vo forme kompasu
 • Základná analýza (2 hodiny online)
 • Základné odporúčania

KOMPAS ŠTANDARD

 • Vyhodnotenie dotazníka
 • Graf vo forme kompasu
 • Základná analýza (2 hodiny online)
 • Základné odporúčania
 • Konzultácie k podrobnej analýze (online/prezenčne) a analytická činnosť (spolu 16 hodín)
 • Konkrétny plán na zlepšenie 8 oblastí

KOMPAS PROFI

 • Vyhodnotenie dotazníka
 • Graf vo forme kompasu
 • Základná analýza (2 hodiny online)
 • Základné odporúčania
 • Konzultácie k podrobnej analýze (online/prezenčne) a analytická činnosť (spolu 16 hodín)
 • Konkrétny plán na zlepšenie 8 oblastí
 • Konzultácie pri implementácii odporučení (online/prezenčne) a analytická činnosť (spolu 24 hodín).
  vízia a stratégia,
  vytvorenie predajného rozhovoru,
  marketingový a predajný lievik,
  segmentácia zákazníkov,
  online nástroje a aplikácie
  a iné….
 • Graf vo forme kompasu (po implementácii odporučení)

Efektívny predaj


Pre stredné a veľké spoločnosti (nad 20 zamestnancov) pripravujeme e-book Efektívny predaj. Viac informácií o službách nájdete už čoskoro na stránke www.efektivnypredaj.sk.


Pre spoločnosti s 20 – 50 zamestnancami sú určené oba e-booky, pretože je ťažšie určiť, ktorý e-book je vhodnejší (Efektívne podnikanie / Efektívny predaj). Preto odporúčame, aby ste si prečítali obidva a vyberiete si ten, ktorý sa vám zdá vhodnejší pre vašu spoločnosť.

Služba Obchod a Marketing 2

Vzdelávanie


Služba Vzdelávanie

Vzdelávanie by malo byť až ďalším krokom po zefektívnení vašej spoločnosti. Najskôr je dôležité nastaviť procesy a pravidlá a následne preškoliť zamestnancov, aby vedeli realizovať zavedené zmeny. Vybrať si môžete z nasledujúcich tém, ktoré je možné kombinovať, prípadne upraviť podľa vašich požiadaviek. Pripravíme vám školenia na mieru, na ktorých budeme preberať len témy, ktoré budú vhodné pre účastníkov vzdelávania.

OBCHOD A MARKETING

 • Rozvoj obchodného tímu
 • Vyšší výkon obchodníka
 • Návyky úspešných obchodníkov
 • Tajné triky úspešných prezentátorov
 • Psychológia predaja
 • Winner

Stratégie a financie

 • Tvorivý prístup k problémom
 • Stratégie a vyjednávanie v nákupe
 • Procurement Academy – online vzdelávanie pre nákupcov
 • Financie pre nefinančných manažérov

MANAŽMENT A KOMUNIKÁCIA

 • Riešenie konfliktov
 • Efektívna reč tela
 • Stres manažment
 • Time manažment bez stresu
 • Moderné metódy vedenia a riadenia podriadených
 • Excelentná komunikácia
 • Motivácia zamestnancov
 • Typológia osobnosti
 • Leadership / aký som vodca
 • Skvelý majster vo výrobe

SKÚSENOSTI


Peter Trgala
 • Konzultant pre oblasti: Obchod, On-line a marketing, IT a procesy, Riadenie a organizačná štruktúra.
 • Pôsobil ako výkonný riaditeľ slovenskej pobočky medzinárodnej firmy Wolters Kluwer SR (50 a viac zamestnancov) so zameraním na akvizície nových zákazníkov, cross-up predaj, rozvoj on-line produktov.
 • Založil a riadil vlastnú spoločnosť v rokoch 1998 – 2015. Od roku 2000 prevádzkoval najväčšie portály týkajúce sa rozvoja ľudských zdrojov a vzdelávania v SK & CZ (Education.sk, Hotely.sk, Skolenia.sk, Konferencie.sk, Edumenu.cz atď.). Úspešne predané v rokoch 2014-2015.
 • Skúsený v oblasti riadenia, vyjednávania a obchodu, elektronického obchodu, riadenia projektov, komunikácia s VIP klientmi a uzatvárania strategických partnerstiev.
 • Školiteľ a konzultant pre Slovak Business Agency (SBA) v segmente malých a stredných podnikov.
 • Certifikácia Prince 2.

KONTAKT


E-commercio, s.r.o.
Račianska 88 B
831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Kontaktná osoba:
Ing. Peter Trgala
Tel:+421 945 506 191
email: e-commercio@e-commercio.sk

  Získajte e-book zdarma

  E-book Efektívne Podnikanie

  Na uvedenú emailovú adresu Vám pošleme email obsahujúci odkaz pomocou ktorého si stiahnete ebook.

  Odoslaním formulara súhlasíte so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.

  Meno:

  email:

  Návrat hore